Marija Marija Marija

ИСХРАНА И КОНСУЛТАЦИИ

1

Програма на исхрана

Што содржат програмите?

2
1

Програма на исхрана

Што содржат програмите?

ЦЕЛИОТ ПРОЦЕС

Пред да започнеме

Пред да започнеме со работа, задолжително е да направите детална крвна слика, но ве уверувам дека тој мал труд ќе вреди многу понатаму. Потоа, ќе поставиме заеднички цели и методологија на реализирање на истите. Исто така, потребно ќе биде да ги споделите вашите најголеми предизвици, стравови, пречки и сè што ве плаши во однос на исхраната. На тој начин ќе можам да ви помогнам на уникатен и холистички начин за којшто можеби до сега и не сте биле свесни дека ви е потребен.

2

Пред да започнеме

Пред да започнеме со работа, задолжително е да направите детална крвна слика, но ве уверувам дека тој мал труд ќе вреди многу понатаму. Потоа, ќе поставиме заеднички цели и методологија на реализирање на истите. Исто така, потребно ќе биде да ги споделите вашите најголеми предизвици, стравови, пречки и сè што ве плаши во однос на исхраната. На тој начин ќе можам да ви помогнам на уникатен и холистички начин за којшто можеби до сега и не сте биле свесни дека ви е потребен.

2
3

Прва сесија

Нашата прва сесија ќе биде обострано запознавње, со акцент на поставување на цели и план кон којшто ќе треба да се придржувате (на начин на којшто вас ви одговара) до нашата следна сесија. Сесијата трае 45 минути и овде е потребно да се споделат сите состојби, предизвици, силни и слаби страни што чувствувате дека ги имате. Согласно оваа сесија ќе се одвиваат сите понатамошни активности и ќе се изработи планот на исхрана. Но без грижи, во ниту еден момент нема да почувствувате дека сте поставиле нереални цели или пак дека имате некаков притисок „строго“ и „слепо“ да се приджувате кон некаква агенда.

4
3

Прва сесија

Нашата прва сесија ќе биде обострано запознавње, со акцент на поставување на цели и план кон којшто ќе треба да се придржувате (на начин на којшто вас ви одговара) до нашата следна сесија. Сесијата трае 45 минути и овде е потребно да се споделат сите состојби, предизвици, силни и слаби страни што чувствувате дека ги имате. Согласно оваа сесија ќе се одвиваат сите понатамошни активности и ќе се изработи планот на исхрана. Но без грижи, во ниту еден момент нема да почувствувате дека сте поставиле нереални цели или пак дека имате некаков притисок „строго“ и „слепо“ да се приджувате кон некаква агенда.

Последователни сесии

По првата сесија, го добивате персоналниот план на исхрана, заедно со утврдениете цели и предизвици. Во текот на целиот процес, потребно е да ги имате следниве работи:

Согласно насоките во првата сесија, ќе се одвиваат и последователните сесии, најчесто еднаш неделно (согласно обостран календар) во траење од 30 минути. Во секоја од овие последователни сесии ќе се прави резиме на изминатата недела и истото ќе се евидентира. Согласно ова, планот ќе се адаптира и ќе биде доставен заедно со сите останати параметри. Овие сесии се одлична прилика да прашате сè што ве интересирало во текот на минатата недела (запишувајте!), доколку имате некакви грижи, тегоби и едноставно да ги споделите сите искуства поврзани со планот на исхрана

640x720
4

Последователни сесии

По првата сесија, го добивате персоналниот план на исхрана, заедно со утврдениете цели и предизвици. Во текот на целиот процес, потребно е да ги имате следниве работи:

Согласно насоките во првата сесија, ќе се одвиваат и последователните сесии, најчесто еднаш неделно (согласно обостран календар) во траење од 30 минути. Во секоја од овие последователни сесии ќе се прави резиме на изминатата недела и истото ќе се евидентира. Согласно ова, планот ќе се адаптира и ќе биде доставен заедно со сите останати параметри. Овие сесии се одлична прилика да прашате сè што ве интересирало во текот на минатата недела (запишувајте!), доколку имате некакви грижи, тегоби и едноставно да ги споделите сите искуства поврзани со планот на исхрана

4
Што да очекувате?

Мојата главна цел е да ве доведам еден чекор поблиску до здрав и избалансиран живот. Здравјето секогаш го ставаме на прво место. Сепак, сакам да се чувствувате среќни, енергични и горди. Да ве мотивирам, охрабрам, предизвикам и поддржам во текот на ова ваше патување кон подобро здравје. Нема да верувате колку голема улога игра мотивацијата. Очекувајте да направите долготрајна промена, за којашто треба време. Брзи резултати не очекувајте.

640x720
Што да очекувате?

Мојата главна цел е да ве доведам еден чекор поблиску до здрав и избалансиран живот. Здравјето секогаш го ставаме на прво место. Сепак, сакам да се чувствувате среќни, енергични и горди. Да ве мотивирам, охрабрам, предизвикам и поддржам во текот на ова ваше патување кон подобро здравје. Нема да верувате колку голема улога игра мотивацијата. Очекувајте да направите долготрајна промена, за којашто треба време. Брзи резултати не очекувајте.

640x720

Програми за исхрана

Консултации

Еднократна консултација

0 ден.
Еднократно

Месечни консултациии

0 ден.
за 1 месец

3 Месечна соработка

0 ден.
За 3 месеци